אשה מניקה

אישה בלבוש מסורתי משבט הדאיו שבאפריקה מניקה את תינוקה.